SpaceCreate Internet Cafe 2 HR

¥500

  • คุณสามารถใช้งานที่นี่ได้ 2 ชม. เพียงแค่ 500 เยน ต่อคน เท่านั้น
  • คุณสามารถใช้บริการได้ไม่อั้น ไม่ว่าจะเป็น อินเตอร์เน็ต เครื่องดื่มต่างๆ โต๊ะบิลเลียตและปาลูกดอก ก็สามารถเล่นได้เช่นกัน และยังมีห้องอาบน้ำช่วยให้ผ่อนคลายและสบายตัวก่อนออกอีกด้วย

บัตรเข้าใช้งาน SpaceCreate Internet Cafe ได้เต็มที่ 2 ช.ม. เต็ม

 

 

  • คุณสามารถใช้งานที่นี่ได้ 2 ชม. เพียงแค่ 500 เยน ต่อคน เท่านั้น
  • คุณสามารถใช้บริการได้ไม่อั้น ไม่ว่าจะเป็น อินเตอร์เน็ต เครื่องดื่มต่างๆ โต๊ะบิลเลียตและปาลูกดอก ก็สามารถเล่นได้เช่นกัน และยังมีห้องอาบน้ำช่วยให้ผ่อนคลายและสบายตัวก่อนออกอีกด้วย

 

รายละเอียด


  • คุณสามารถใช้บริการได้ 2 ชม. ในทุกสถานที่ใน โตเกียว, นาโกย่า, เกียวโต ( ดูรายละเอียด แต่ละสาขาข้างล่าง )
  • เมื่อคุณต้องการใช้บริการ กรุณาแจ้งยืนยันข้อมูลกับสถานที่ที่ลูกค้าจะไป
  • ตั๋วใบนี้จะมีอายุภายใน 1 อาทิตย์หลังจากที่ซื้อตั๋วแล้ว
  • ตั๋วใบนี้สามารถใช้ได้เพียง 1 คนต่อ 1 ใบ เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ถ่ายเอกสารได้)
  • VIP Lounge แต่ละสาขา ไม่สามารถพิมพ์แผนที่ หรือทางไปให้ท่านได้ กรุณาจดบันทึกไว้ให้เรียบร้อย

 

สาขาที่เปิดให้บริการ


 

สาขา อินเตอร์เน็ต หนังสือการ์ตูน ห้องอาบน้ำ บิลเลียต ปาลูกดอก
ในพื้นที่โตเกียว BIGBOX Takadanobaba store
Ikebukuro west exit ROSA shop
Sugamo station square store
Nippori store
Kanda north exit store
ในพื้นที่นาโกย่า Person station shop
Nagoya father of the Imperial adviser mouth shop
ในพื้นที่เกียวโต Kawaramachi store