รถบัสนอนญี่ปุ่น Night Bus Japan 3 แถว Royal Blue

¥6,300

รถบัสนอนญี่ปุ่น Night Bus Japan รถบัสขนาดใหญ่ที่มีที่นั่งเพียง 3เก้าอี้ต่อแถว ภายในกว้างขวางสะดวกสบาย มี Wi-Fi ภายในรถ

รถบัสนอนญี่ปุ่น Night Bus Japan รถบัสขนาดใหญ่ที่มีที่นั่งเพียง 3เก้าอี้ต่อแถว ภายในกว้างขวางสะดวกสบาย มีWi-Fiภายในรถ

[Saitama-Shintoshin → Sannomiya] 
Service company:
HEISEI ENTERPRISE

 

[Sannomiya → Saitama-Shintoshin] 
Service company:
HEISEI ENTERPRISE

 

 

TIMETABLE  Click Here!