รถบัสนอนญี่ปุ่น 4 แถว Osaka 4seat-row Standard Seat

¥4,000

มีผ้าคลุมสะอาด ผู้หญิงเดินทางคนเดียวก็หายห่วง ภายในรถไม่มีห้องน้ำ มีการจอดพักรถทุก 2-3 ชั่วโมง

รถบัสนอนญี่ปุ่น Night Bus Japan 4 แถว ที่มีผ้าคลุมสะอาดเตรียมไว้ให้ทุกที่นั่ง

ผู้หญิงเดินทางคนเดียวก็หายห่วงค่ะเพราะเจ้าหน้าที่จะจัดให้นั่งใกล้ผู้หญิงด้วยกันค่ะ

ภายในรถไม่มีห้องน้ำค่ะ แต่จะมีการจอดพักรถทุก 2-3 ชั่วโมง