Schedule Consultation

・ไมโครบัสที่นั่งได้มากที่สุด27คน
・ภายในรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเครื่องเล่นซีดี เป็นต้น
・มีที่นั่งสำรอง 6 ที่นั่ง
・หากต้องการความประสงค์จะใช้ WIFI โปรดแจ้งให้เราทราบ(มีจำนวนจำกัด)
・มีบริการสั่งน้ำดื่มได้ในราคาขวดละ 100 เยน (ต้องสั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง3-4วัน)
※สิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามคันรถที่ใช้

 

   

 


・ไมโครบัสที่นั่งได้มากที่สุด27คน
・ภายในรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเครื่องเล่นซีดี เป็นต้น
・มีที่นั่งสำรอง 6 ที่นั่ง
・หากต้องการความประสงค์จะใช้ WIFI โปรดแจ้งให้เราทราบ(มีจำนวนจำกัด)
・มีบริการสั่งน้ำดื่มได้ในราคาขวดละ 100 เยน (ต้องสั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง3-4วัน)
※สิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามคันรถที่ใช้