ไมโครบัสที่นั่งได้มากที่สุด 27 คน Micro Bus – 21 people

・ไมโครบัสที่นั่งได้มากที่สุด27คน
・ภายในรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเครื่องเล่นซีดี เป็นต้น
・มีที่นั่งสำรอง 6 ที่นั่ง
・หากต้องการความประสงค์จะใช้ WIFI โปรดแจ้งให้เราทราบ(มีจำนวนจำกัด)
・มีบริการสั่งน้ำดื่มได้ในราคาขวดละ 100 เยน (ต้องสั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง3-4วัน)
※สิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามคันรถที่ใช้    

 

Bus Photo


japan micro bus rental music player

Interior japan micro bus rental

Bus Layout


Model S27
27 prople


Photos and seating images are for reference only. For more information, please contact us.

Car rental costs vary depending on conditions such as days, time, distance, etc.

Please contact customer service for details of bus.