¥700

Call for price

  • และตั๋ว Metropolitan Ticket จะเป็นตั๋วที่สามารถขึ้นลง รถไฟใต้ดิน รถบัสของรัฐ นิปโปริ  ทนเนริ ได้ใน 1 วัน
  • คุณสามารถซื้อตั๋วใบนี้เพียงคุณซื้อรถบัส VIP Liner ในราคาใดก็ได้ + เงินเพิ่ม 700 เยนต่อคน(ผู้ใหญ่) 350 เยนต่อคน (เด็กประถม)
Select

ผู้ใหญ่, เด็ก


รายละเอียด


  • ลูกค้าจะต้องทำการจองไว้แล้วระบุสถานที่รับจาก Kyoto VIP Lounge, Osaka VIP Lounge, VIP villa Namba, Nagoya VIP Lounge ให้เรียบร้อย
  • ทางเราจะมอบตั๋วรถบัสให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้าได้กำหนดสถานที่รับไว้ให้ที่เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์
  • ตั๋วใบนี้จะใช้ได้เพียงวันเดียวเท่านั้น
  • ตั๋วใบนี้สามารถใช้ได้เพียง 1 คนต่อ 1 ใบ เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ถ่ายเอกสารได้)