Hot water source volost Taihei noyunamba shop

¥700

รายละเอียด


 

  • จะมี 2 แบบ คือ “ ค่าบริการโรงอาบน้ำ + เช่าผ้าขนหนู “ และ “ ค่าบริการโรงอาบน้ำ + ห้องอาบน้ำแบบหินบำบัด + เช่าผ้าขนหนู ”
  • บัตรใบนี้จะมีอายุ 1 อาทิตย์ นับจากวันที่ซื้อ
  • ตั๋วใบนี้สามารถใช้ได้เพียง 1 คนต่อ 1 ใบ เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ถ่ายเอกสารได้)

Hot water source volost Taihei noyunamba shop

  • โรงอาบน้ำร้อน ที่มีอ่างแบบแรงดันน้ำ มีฟองเล็กๆออกมาทั่วอ่างทำให้เวลาอาบน้ำรู้สึกผ่อนคลาย

 

รายละเอียด


 

  • จะมี 2 แบบ คือ “ ค่าบริการโรงอาบน้ำ + เช่าผ้าขนหนู “ และ “ ค่าบริการโรงอาบน้ำ + ห้องอาบน้ำแบบหินบำบัด + เช่าผ้าขนหนู ”
  • บัตรใบนี้จะมีอายุ 1 อาทิตย์ นับจากวันที่ซื้อ
  • ตั๋วใบนี้สามารถใช้ได้เพียง 1 คนต่อ 1 ใบ เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ถ่ายเอกสารได้)

 

ราคา

ค่าบริการโรงอาบน้ำ + เช่าผ้าขนหนู  ราคา 700 เยน

ค่าบริการโรงอาบน้ำ + ห้องอาบน้ำแบบหินบำบัด + เช่าผ้าขนหนู 1,400 เยน

 

สถานที่ให้บริการ


 

ชื่อสถานที่ Hot water source volost Taihei noyunamba shop
ที่อยู่ 〒South ridge the second floor in 556-0012 2-2-8, Shikitsuhigashi, Naniwa-ku, Osaka-shi Kizu, Osaka district wholesale market
เบอร์โทร 06-6633-0261
เวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00

 

เวลาปิดทำการ

( อาบน้ำ ) 24.00

( ห้องอาบน้ำแบบหินบำบัด ) 23.00

( มุมเครื่องดื่มในห้องอาบน้ำหินบำบัด ) 23.30

การเดินทาง ·         เดิน 10 นาที จากรถไฟใต้ดิน สาย Midosuji สถานที Daikokucho

·         เดิน 15 นาที จาก VIP villa Namba

Website http://www.taiheinoyu.jp/index.html