Bicycle rental 5 hours

¥1,000

Bicycle rental 5 hours

 

 • จะสะดวกสบายแค่ไหน ถ้าคุณได้เที่ยวชมเมืองเกียวโตด้วย รถจักรยานไฟฟ้า !
 • จักรยานสองล้อ พร้อม ระบบพลังงานไฟฟ้า
 • ไปตะลุยเที่ยวชมเกียวโตกับครอบครัวและเพื่อนๆกันเถอะ !

 

ราคา


1,000 เยน (พร้อม 1 Electric Assist)

 

 

หากสนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่

https://www.facebook.com/Heisei.th

โทรติดต่อ : 02-017-2809, 02-017-2898

Hotline  : 095-251-5074

E-mail  : japan555thai@busde.com

Line ID : japan555thai

Bicycle rental 5 hours

 

 • จะสะดวกสบายแค่ไหน ถ้าคุณได้เที่ยวชมเมืองเกียวโตด้วย รถจักรยานไฟฟ้า !
 • จักรยานสองล้อ พร้อม ระบบพลังงานไฟฟ้า
 • ไปตะลุยเที่ยวชมเกียวโตกับครอบครัวและเพื่อนๆกันเถอะ !

 

 

รายละเอียด


 

 • สามารถใช้งานรถจักรยาน 5 ชั่วโมง (ใช้งานได้ในระหว่าง 06:00 – 22:00)
 • ส่วนเกินคิดราคา 200 เยน ต่อชั่วโมง จะต้องไปจ่ายที่ Kyoto VIP Lounge
 • สถานที่เช่าและคืนคือที่ Kyoto VIP Lounge เท่านั้น
 • การเช่ารถจักรยาน ได้ทำประกันชีวิตไว้กับ TS mark insurance ให้กับลูกค้า เพื่อชดเชย ในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุ
  • ยกเว้นอุบัติเหตุที่เกิดจากสิ่งของ จะไม่มีส่วนในประกันนี้

 

เงื่อนไขประกัน


 

 • ค่าชดเชยจากการได้รับบาดเจ็บ
  • บุคคลที่ขี่จักรยาน แล้วได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ภายใน 180 นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ (ระดับ 1 – 4) จะได้รับค่าชดเชย 1 ล้านเยน
  • หากเกิดได้รับบาดเจ็บ และ ต้องเข้ารับการรักษาจากทางโรงพยาบาล มากกว่า 15 วันขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชย 100,000 เยน
 • ค่าชดเชยจากการรับผิดชอบ
  • หากบุคคลที่ขี่จักรยาน เกิดอุบัติเหตุทำให้บุคคลที่สามเสียชีวิต หรือ บาดเจ็บขั้นรุนแรง (ระดับ 1-7) เราจะจ่ายให้สูงสุด 20 ล้านเยน ※ อุบัติเหตุจากสิ่งของจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้
 • เงื่อนไขในการไม่ได้รับการคุ้มครอง
  • เกิดอุบัติเหตุในระกว่างขับรถจักรยานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ขโมยรถจักรยาน
  • อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้ปั่นเอง
  • แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด
  • สึนามิ, โรคคอเคล็ด
  • การชดเชยอุบัติสำหรับญาติที่อยู่ด้วยกัน

 

ราคา


 

1,000 เยน (พร้อม 1 Electric Assist)

 

 

เงื่อนไขการใช้ตั๋ว


 

 • สามารถใช้งานรถจักรยาน 5 ชั่วโมง (ใช้งานได้ในระหว่าง 06:00 – 22:00)
 • ส่วนเกินคิดราคา 200 เยน ต่อชั่วโมง จะต้องไปจ่ายที่ Kyoto VIP Lounge
 • กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้ร่มเมื่อเวลาฝนตก
 • โปรดแสดงหลักฐานประจำตัว (บัตรประชาชน / Passport)
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี จะต้องใช้ร่วมกับพ่อ-แม่ เท่านั้น

 

หากสนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่

https://www.facebook.com/Heisei.th

โทรติดต่อ : 02-017-2809, 02-017-2898

Hotline  : 095-251-5074

E-mail  : japan555thai@busde.com

Line ID : japan555thai