บริษัท Heisei enterprise ของเราได้มีนโยบายให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถบัสทัวร์ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับบนรถหรือคนขับรถบัสที่ร่วมเดินทาง ให้มีการตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ด้วยชุดตรวจ COVID-19 Rapid Test ของบริษัท Boson เพื่อให้ผู้ร่วมเดินทางและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมทัวร์ด้วยความสบายใจมากที่สุด และทางเราจะดำเนินมาตรการนี้ต่อไปอีกเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสและการแพร่กระจายต่อไป

ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(「2019-nCov」ของบริษัทBOSON)

บรรยากาศระหว่างการตรวจภูมิคุ้มกัน

ชุดตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่「2019-nCoV」ของบริษัทBoson

ชุดตรวจ 2019-nCov IgG/IgM Duo แบบด่วนของบริษัทBOSON

เป็นผลิตภัณฑ์ของ Xiamen Boson Biotsch ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13585 สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และการวินิจฉัยในหลอดทดลองโดย DAkkS/TÜV SÜD ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานของเยอรมนี

เครื่องหมายDAkkS
เครื่องหมายTÜV SÜD

เครื่องหมาย CE แสดงว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัย

เครื่องหมาย CE เป็นเครื่องหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้มีความปลอดภัยดีต่อสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯลฯ ของสหภาพยุโรป (EU)อุปกรณ์ทางการแพทย์วินิจฉัยในหลอดทดลองที่ได้มาตรฐาน ได้รับการประเมินความสอดคล้องแล้วนั่นเอง


ผลการตรวจ/เกณฑ์การประเมิน

ชุดตรวจRapid Testจะมีตำแหน่งของ「C」「G」「M」ซึ่งผลการตรวจจะมีแถบขีดสีแดงปรากฏขึ้นในแต่ละตำแหน่ง

・「C」➡ หากมีขีดแดงปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งของ C ถือว่าเป็นเป็นการตรวจที่มีประสิทธิภาพดี
・「G」➡ หากมีแถบขีดสีแดงปรากฏที่ตำแหน่ง G จะเป็นผลตรวจที่มีภูมิคุ้มกัน IgG
・「M」➡ หากมีแถบขีดสีแดงปรากฏที่ตำแหน่ง M จะเป็นผลตรวจที่มีภูมิคุ้มกัน IgM

ผลการตรวจเป็นรูปแบบ (A)

ผลการตรวจเป็นรูปแบบ (B)

ผลการตรวจเป็นรูปแบบ (C)

ผลการตรวจเป็นรูปแบบ (D)

 

 

IgM(ผลเป็นบวก/陽性)=(A) IgM IgG(ผลเป็นบวก/陽性)=(B) IgG(ผลเป็นบวก/陽性)=(C) IgM IgG(ผลเป็นลบ/陰性)=(D)
C ขีดสีแดง ขีดสีแดง ขีดสีแดง ขีดสีแดง
G × ขีดสีแดง ขีดสีแดง ×
M ขีดสีแดง ขีดสีแดง × ×
評価 ผลการตรวจ ระยะแรกของการติดเชื้อ(เป็นไปได้สูง) อาการติดเชื้อ ผู้ที่เคยติดเชื้อแล้ว ไม่มีการติดเชื้อ
กรุณาไปสถานพยาบาลโดยด่วน หากมีอาการกรุณาไปสถานพยาบาล

 

 

มาดูบรรยากาศการใช้ชุดตรวจหาภูมิIgM/IgGของพนักงานในบริษัทกัน